Adidas Futurepacer ( BD7914 )
Adidas Gazelle 2. size 40 2 3